Trabzonspor’a Üzücü Haber

Reklam

Trabzonspor’a Üzücü Haber


  • Anasayfa
  • Genel
  • Trabzonspor’a Üzücü Haber


tr

Trabzonspor’a Üzücü Haber: Tahkim Kurulu Trabzonspor’un itirazlarını reddetti, cezaları onadı

Bordo-berelilere taraftarsız maç oynama cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu,
Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’a ve Trabzonspor’a verilen 2 maç seyircisiz
oynama cezalarına yapılan itirazları reddetti.

Kaşılaşmaları taraftarsız oynama cezasını kaldırma için elinden geleni yapan Trabzonspor Kulübü
Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başarılı olamadı. ürkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu,
Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL
para cezasını onadı. Kurul ayrıca Trabzonspor’a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan
itirazı da reddederek, cezayı onama kararı aldı.

Bugün yaptığı toplantıda Tahkim Kuurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

1- E.2015/235

Trabzon Spor A.Ş.’nin, kulübün kendisi, başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kulüp idarecileri
Yakup Aslan, Köksal Güney, Ömer Demir, Ali Kemal Başaran, Ali Uzunay, Onur İncehasan, Seyfettin
Tayfun Kahyaoğlu, Mehmet Terzi ve Süleyman Hurma ile ilgili PFDK’nın 03.11.2015 tarihli ve
E.2015-2016/272, K.2015-2016/318 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli
harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Trabzon Spor A.Ş. vekili ve
itiraz edenler katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Tüm dosya kapsamı dikkate
alınarak yapılan müzakere neticesinde;

a) PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş.’ye;

– Taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2.maddesi
uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki
nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Özel güvenlik görevlisinin görevini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle
FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın
tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oybirliği ile,

– Akredite alanlarda akredite edilmeyen kişilerin yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle
FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın
tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oybirliği ile;

b)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na, hakem soyunma
odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı harekete iştiraki nedeniyle FDT’nin 39/2., 39/3. ve 91.
maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki
nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na, sportmenliğe aykırı
açıklamaları ve müsabaka hakemini tehdidi nedeniyle FDT’nin 38/2., 38/3., 41/1-b. ve 10/2. maddesi
uyarınca verilen 100 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki
nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na, cezaların
birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 280 gün hak mahrumiyeti ve 150.000.-TL para cezasının
onanmasına oyçokluğu ile;

c)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslan’a, hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslan’a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle
FDT’nin 38/2. ve 38/3. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası
verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Yakup Aslan’a, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen
toplam 410 gün hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

d)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Köksal Güney’e hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

e)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ömer Demir’e hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

f)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Kemal Başaran’a hakem soyunma odası
koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl
hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş, kulüp idarecisi Ali Kemal Başaran’a akredite edilmediği alanda yer
almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000.-TL
para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Kemal Başaran’a cezaların birleştirilmesi suretiyle
verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına;

g)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay’a hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2., ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay’a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle
FDT’nin 38/2 ve 38/3 maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezasının,
isnat konusu açıklamaların ifade ve eleştiri hakkı kapsamında kaldığı anlaşıldığından, itirazın
kabulüne, verilen cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay’a akredite edilmediği alanda yer almasından
dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası
verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Ali Uzunay’a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen
toplam 410 gün hak mahrumiyeti ve 260.000.-TL para cezasının, 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-
TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile;

h)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasan’a hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi, nedeniyle FDT’nin 39/2, ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak
mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasan’a akredite edilmediği alanda yer
almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL
para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Onur İncehasan’a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen t
oplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

i)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu’na hakem soyunma odası
koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl
hak mahrumiyeti ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini
bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu’na akredite edilmediği alanda
yer almasından dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL
para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu’na cezaların birleştirilmesi sure
tiyle verilen toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına; oyçokluğu ile;

j)

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terzi’ye hakem soyunma odası koridorlarındaki
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti
ve 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsiz
lik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terzi’ye akredite edilmediği alanda yer almasından
dolayı talimatlara aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası ile
cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı
anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oyçokluğu ile;

– PFDK’ca Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Mehmet Terzi’ye cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen
toplam 1 yıl hak mahrumiyeti ve 230.000.-TL para cezasının onanmasına, oyçokluğu ile;

– Trabzon Spor A.Ş, kulüp idarecisi Süleyman Hurma’nın, Kurulumuza verdiği 11.11.2015 tarihli bir dilekçe
ile itirazından feragat beyanında bulunduğu görüldüğünden, Trabzon Spor A.Ş. kulüp idarecisi Süleyman
Hurma’nın itirazının feragat nedeniyle reddine, oybirliği ile; (K.2015/238);

2- E.2015/240

Elbistan Belediye Spor Kulübü’nün futbolcuları Süleyman Güçlü, Ahmet Yetişgen ve Mustafa Seval ile
ilgili AFDK’nın 05.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/175, K.2015-2016/268 sayılı kararına itirazı incelendi.
İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan
müzakere neticesinde;

– AFDK’ca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Süleyman Güçlü’ye rakip takım futbolcuları ile
kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası
verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığında,
itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Yetişgen’e rakip takım futbolcuları ile kavgaya
karışması nedeniyle FDT’nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut,
hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– AFDK’ca Elbistan Belediye Spor Kulübü futbolcusu Mustafa Seval’e rakip takım futbolcuları ile kavgaya
karışması nedeniyle FDT’nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası verilmesinde sübut,
hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine,
cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/239);

3- E.2015/241999

TFF Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Usta’nın PFDK’nın 03.11.2015 tarihli ve E.2015-2016/302,
K.2015-2016/319 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü.
Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca İbrahim Usta’ya hakem
soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle FDT’nin 39/2, 25. ve
97 maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın
tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına,
oyçokluğu ile (K.2015/240);

4- E.2015/242

Beylerbeyi Spor Kulübü’nün, futbolcusu Aslanalp Akyıldız ile ilgili AFDK’nın 05.11.2015 tarihli ve
E.2015-2016/234, K.2015-2016/261 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli
harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca
Beylerbeyi Spor Kulübü futbolcusu Aslanalp Akyıldız’a oyunun durduğu bir anda rakip takım futbolcusuna
tekme vurarak kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi
müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2015/241);

5- E.2015/243

Pazar Spor Kulübü’nün, 11 Ekim 2015 günü oynanması gereken ve terör saldırısı nedeniyle ertelenen
maçlarla ilgili deplasman giderlerinin dağıtımına ilişkin Federasyonun işlemine karşı itirazını içeren
dilekçesi okundu. Başvuru harcının yatırılmış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

– Pazar Spor Kulübü’nün itirazda bulunduğu işlemin, TFF Statüsünün 62.maddesi ve Tahkim Kurulu
Talimatının 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir karar olmadığı anlaşıldığından, Pazar Spor Kulübü’nün
başvurusunun görevsizlik nedeniyle reddine oybirliği ile;

– Pazar Spor Kulübü’nün itirazı görevsizlik nedeniyle reddedildiğinden yatırılmış olan 500.-TL harcın talep
halinde Pazar Spor Kulübü’ne iadesine oybirliği ile (K.2015/242);

6- E.2015/244

Alanya Spor Kulübü’nün, futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite ile ilgili PFDK’nın 05.11.2015 tarihli ve
E.2015-2016/287, K.2015-2016/332 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli
harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Alanya Spor Kulübü futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite’ye rakip takım sporcusuna yönelik
şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve
6.500.TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik
bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları
taşımadığı anlaşıldığından Alanya Spor Kulübü futbolcusu Jonathan Serge Folly Ayite’nin “yaptırımın
ertelenmesi” talebinin reddine, oybirliği ile (K.2015/243) karar verildi.


Maç İzle

7/24 Online Maç Yayını... Canlı maç izle, Bedava Maç İzle Reklamsız Donmadan Kasmadan Bedava Maç İzleme Keyfi Tek Güncel Maç Yayın Platformu.

Justin TV

Günün yirmi dört saati dünyadan karşılaşmalar...

Kapat